alt katagoriler akvaryum

alt katagoriler akvaryum

Eklenti Başlığı

Eklenti Başlığı

google kodu

akvaryum balıkları

akvaryum ve balıkları

Tropheuslarda cinsiyet ayrımı

Tropheuslarda cinsiyet ayrımı

Tropheuslarda cinsiyet ayrımı oldukça zordur.Kesinlik taşımasada büyük olasılıklı tahminlar yapabilir.Kesinlik taşıyan ayrımlar kuluçka döneminde ve çiftleşirken yaptığımız gözlemlerden sonra oluşur.Özellikle duboisi türlerinde daha kolay bir ayırım olduğunu söylemek mümkün.

Dişi Özellikleri anal kısım ve ağız kısmının ters görünüşü.

 Dişiler görüntü olarak daha ince yapıda, erkeklere göre renksiz ve dişilerin dudakları daha ince olur.Anal kısım geniş olur.Akvaryumdaki davranışları erkekler gibi  hakimiyet kurmazlar.Duboisilerin erkeklerinin kafa yapısında ağız kısmının sivrildiği görülür.Dişilerde ise daha yuvarlak bir yapı hakimdir.dişilerin üreme organları erkeğe nazaran daha şişkince olur.

 

 

Erkek anal kısım ve tersten ağızı

 Erkeklerin vücutları kalın, renkleri mat ve belli bir boydan sonra dişilere göre dudakları kalındır.Akvaryumda hakimiyet çabası gösteririler.Ağız yapısı özellikle duboisilerde yukarıda ve sivridir.Analı kısım incedir.Ventral kısımı daha uzundur genelde.

NOT:Anal kısmı büyüteçle incelediğinizde küçük yaşlarda ayırım yapabilirsniz.

 EKSTRA bilgi olarak tropheuslarda yanılmalar olabilir.

-Mesala aynı cins iki balık erkek gibi bir birine girebilir.Ağız ağıza kavgalar olur.Bu olay dişiler ve erkeler arasında veya iki dişi arasında da olabilir.Dişi hazır olmadığında erkeğin zorlamasına maruz kalırsa, erkekler hakimiyet kavgasına girerse,akvaryumda erkek yoksa dişiler bir birine girerse sizi  yanıltmasın.

-Dikkat edilecek bir husus tropheus tankınızda eğer erkek bulundurmuyorsanız sadece dişilerden oluşuyorsa aralarından bazı dişi balıklar erkek gibi davranışlar gösterebilir.Yeri kazıp bir bölgeyi kendi hakimiyetine almak, diğer dişilere karşı sert davranışlar gibi.Bu tip durumlarda erkek bulundurulmalıdır.Aksi takdirde dişiler erkek gibi davranmaya devam ederlerese yanına kendi boyundan büyük erkekler atılsa dahi davranışlarını sürdürür ve üreme gibi bir etkinlik göstermeyebilir.Böyle bir durumda dişi uzun bir süre yumurta almaz, hiç almadığı durumlarda olabiliyor.

Öndeki balık erkektir ventralleri açıkken balığın durumunu görüyorsunuz.Ventraller uzun.Ağız ve dudaklar dışarda.

Kuyruğunu titreten erkek ağız kısmındaki beyazlık kavga etmekten oluşur.genelde erkeklerde olur ama sizi yanıltabilir.

Kuyruğunu titreten erkek rengindeki matlaşma görülüyor azda olsa dişiye göre kalın bir vücut yapısı var.

Dişinin ağzı dolu(kriza)

Yukarıdaki erkek ağız yapısı daha yukarıda

Aşağıdaki dişi ağız ve çene yapısı düz geliyor ancak ağzı dolu.

akvaryum balıkları
google kodu
Eklenti Başlığı
Yorum Yaz
-->
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !